10.07.2009

bói bài chuyện học hành

Ngày 7/ 9/ 09, Trần Thị hà, ĐH QG, chuyện học hành, chọn số 68, 44, 24
 • lá 1: thất bại bởi tiểu nhân: không nên để những thứ nhỏ nhặt hay vấn đề gì mới đến làm ảnh hưởng. Tuy nhiên đây không phải lá chính
 • lá 2: mặt trời: thông minh, sáng sủa và rõ ràng. Nó cũng thể hiện kết quả học hành của bạn cũng nằm trong dự đoán của bạn và rõ ràng. Đây là lá bài chính, bởi vậy bạn có khả năng giải quyết mọi việc.
 • lá 3:chia tay do một kẻ thứ ba xem vào: khuyên bạn nên cân bằng trong mọi chuyện
 • kết luận: nói chung về lâu dài là tốt.

3 nhận xét:

 1. Ngày 6/3/2010, Biện Thúy Quỳnh, chuyện học hành, chọn số 97,88 68

  Trả lờiXóa
 2. ngày 24/3/2010, vi thị khánh Ly, chuyện học hành, chọn 14,21,08

  Trả lờiXóa
 3. chUng ta pai h0c c0 len nha h0k dc dj ch0*i pai h0c nak sap thi roi t0i chUc m0i nguoi thi t0t tr0ng mua thi nay nak

  Trả lờiXóa